Transport i montaż

Standardowe warunki transportu i montażu

Na życzenie klienta tunele TuDo mogą być dostarczone na plantację i montowane na niej z całkowitym lub częściowym udziałem pracowników producenta. Usługi, o których mowa w ofercie dotyczy następujących warunków:

Transport

Klient zabezpiecza:

 • rozładunek elementów na miejscu montażu,
 • transport w obrębie plantacji,

Montaż

Producent zabezpiecza:

 • urządzenie do wkręcania słupów w grunt,
 • dwóch pracowników (przy orienacyjnym założeniu ok. 10a/dzień),
 • niezbędne wyposażenie techniczne

Klient zabezpiecza:

 • ciągnik z operatorem,
 • dodatkowe środki transportu (w razie potrzeby),
 • zaplecze techniczne (jeśli dostępne na miejscu),
 • media (w razie potrzeby),
 • przygotowanie i uprzątnięcie terenu pod inwestycję (w tym wyrównanie terenu),
 • wypoziomowanie terenu,
 • pracowników pomocniczych (w razie potrzeby),
 • nocleg z węzłem sanitarnym (w razie potrzeby).

Inny podział odpowiedzialności i zadań – do uzgodnienia.

W przypadku niezapewnienia przez Kupującego ludzi/odpowiedniego sprzętu/noclegu/rozładunku/przygotowania terenu Sprzedający obciąży Kupującego kosztami wykonania tych obowiązków i wystawi Kupującemu fakturę z tytułu poniesienia dodatkowych kosztów (nie mniej niż 150 PLN za każdy dzień opóźnienia za każdy brak wykonania obowiązku – aktualna tabela kosztów dostępna na żądanie) związanych z realizacją obowiązków, które spoczywały na Kupującym.  Kupujący zobowiązuje się do zapłaty faktury w ciągu 3 dni od otrzymania faktury.