Zasady sprzedaży

Zasady sprzedaży tuneli foliowych TuDo

Zapytanie i oferta

Zapytanie o tunele foliowe na sprzedaż można składać telefonicznie, e-mailem oraz w innej formie pisemnej. Informacje kontaktowe umieszczone są w zakładce Kontakt.

W zapytaniu w miarę możliwości prosimy określić:

  • rodzaj uprawy,
  • rodzaj przęseł (okrągłe czy „gotyckie”),
  • czy tunel ma być pojedynczy, czy zblokowany,
  • liczbę naw w przypadku tunelu zblokowanego,
  • szerokość nawy,
  • długość tunelu,
  • wysokość pionowych ścian bocznych,
  • elementy dodatkowe: ściany szczytowe, drzwi, wietrzenie oraz inne,
  • inne wymagania (jeśli istnieją).

W przypadku wskazania niepełnych informacji dotyczących tunelu przedstawimy Państwu warunki standardowe (bazowe). Wszystkie istotne warunki techniczne i handlowe zostaną podane w ofercie.

Transport i montaż 

Elementy tuneli foliowych są wydawane z zakładu TUDO METAL sp. z o.o. znajdującego się w Lublinie (ul. Rapackiego 20, 20-150 Lublin) i przeznaczone są do samodzielnego montażu. Na życzenie klienta tunele mogą być dostarczone na plantację naszym transportem oraz zmontowane na okreslonych Zasadach. W przypadku, gdy będą Państwo zainteresowani montażem, prosimy o informację na ten temat w zapytaniu, a także określenie miejsca montażu.

Sprzedaż

Tunele są zamawiane, dostarczane oraz ewentualnie montowane w oparciu o umowę/odpowiedź na ofertę. Po ustaleniu szczegółów przesyłamy umowę (gdy jest wymagana ze względu na rodzaj tunelu) do klienta. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zlecenia jest wpłacenie zaliczki oraz przesłanie podpisanego egzemplarza umowy (w przypadku gdy sprzedaż tuneli foliowych jest dokonywana w oparciu o umowę). W sytuacji opóźnienia w zapłacie zaliczki przez Kupującego Sprzedający jest uprawniony do zmiany terminu realizacji zlecenia i/lub odstąpienia od jego wykonania z winy Kupującego. W przypadku rezygnacji z zamówienia oraz faktu, że tunele są produktem wysoce spersonalizowanym, przetworzonym oraz dostosowanym do indywidualnych wymagań zamawiającego, kwota uiszczonej zaliczki przepada na poczet pokrycia kary należnej Sprzedającemu w związku z rezygnacji z zamówienia z przyczyn leżących po stronie Kupującego i jako taka może zostać zatrzymana przez Sprzedającego.

Gwarancja

Na konstrukcję tuneli foliowych TuDo udzielamy 36-miesięcznej Gwarancji.