Zasady sprzedaży

Zasady sprzedaży tuneli foliowych TuDo

Zapytanie i oferta
Zapytanie o tunel foliowy można składać telefonicznie, e-mailem oraz innej formie pisemnej. Informacje kontaktowe umieszczone są w zakładce Kontakt.
W zapytaniu w miarę możliwości prosimy określić:

  • rodzaju uprawy,
  • rodzaj przęseł (okrągłe czy „gotyckie”),
  • czy tunel ma być pojedynczy czy zblokowany,
  • liczbę naw w przypadku tunelu zblokowanego,
  • szerokość nawy,
  • długość tunelu,
  • wysokość pionowych ścian bocznych,
  • elementy dodatkowe: ściany szczytowe, drzwi, wietrzenie oraz inne,
  • inne wymagania (jeśli istnieją);

Elementy tuneli foliowych są wydawane z zakładu TUDO METAL sp. z o.o. znajdującego się w Lublinie (ul. Rapackiego 20, 20-150 Lublin)  i przeznaczone są do samodzielnego montażu. Na życzenie klienta tunele mogą być dostarczone na plantację naszym transportem oraz zmontowane na umówionych zasadach. W przypadku, gdy będą Państwo zainteresowani montażem prosimy, o informację na ten temat w zapytaniu, a także określenie miejsca montażu. W przypadku wskazania niepełnych informacji dotyczących tunelu, którego dotyczy zapytanie przedstawimy Państwu warunki standardowe (bazowe). Wszystkie istotne warunki techniczne i handlowe zostaną podane w ofercie.

Umowa
Tunele są zamawiane, dostarczane oraz ewentualnie montowane w oparciu o umowę. Po ustaleniu szczegółów, sporządzamy projekt umowy, a następnie przesyłamy do klienta. Po otrzymaniu podpisanego egzemplarza umowy oraz wpłaceniu zaliczki przystępujemy do realizacji umowy.

Gwarancja
Na tunele foliowe TuDo udzielamy 36 miesięcznej gwarancji.