Jaką folię wybrać na tunel foliowy?

By 0
Jaką folię wybrać na tunel foliowy?

Solidna i wytrzymałą konstrukcja tworzy szkielet tunelu foliowego, ale to przede wszystkim użyta folia wpływa na mikroklimat panujący w obrębie uprawy. Dlatego też wybór odpowiedniej folii do pokrycia tunelu jest absolutnie kluczowym wyzwaniem.


Każdy producent tuneli foliowych posiada w swej ofercie szereg folii, dostosowanych do różnego rodzaju upraw i charakteryzujących się odmiennymi parametrami. Oczywiście dobór parametrów do odpowiedniej uprawy leży już w gestii samego hodowcy, warto jednak zorientować się, jakie cechy folii można brać pod uwagę.


Jednym z podstawowych elementów jest przewidywany czas eksploatacji, czyli liczba sezonów, po których folię należy wymienić. Najczęściej oznaczona jest parametrem UV i tak na przykład folia przewidziana na 4 sezony użytkowania, zostanie oznaczona jako UV4. Analogicznie, folia 6-sezonowa to UV6 i tak dalej. Warto w tym miejscu podkreślić, że w tym kontekście trzeba przyjąć iż w roku występują dwa sezony, zatem na przykład folie UV2 są de facto foliami jednorocznymi.


Kolejnym ważnym atrybutem jest przepuszczalność światła. Jest to atrybut wyrażony w procentach. Warto podkreślić, że preferowana wartość zależy w dużej mierze od prowadzonej uprawy – w większości wypadków (warzywa, owoce), pożądany będzie wysoki współczynnik (około 90 %), jednak w pewnych przypadkach, na przykład niektórych uprawach szkółkarskich, pożądany jest współczynnik poniżej 50 %.

Z kolei atrybut określony jako rozproszenie światła pomaga w zredukowaniu ilości miejsc zacienionych. Folia charakteryzująca się wysokim rozproszeniem, zapewnia bardziej równomierne nasłonecznienie, pozwalając na dotarcie światła nie tylko w górne części roślin, które normalnie są eksponowane na światło słoneczne, ale również w jej dolne rejony. Jest to szczególnie istotne w okresie wiosennym i letnim, gdzie zwykle mamy do czynienia z silnym, bezpośrednim światłem słonecznym.
Następnym często występującym atrybutem jest grubość, wyrażona w μm, czyli mikrometrach. Najczęściej folie wieloletnie charakteryzują się wyższą grubością (ponad 150 μm), jednak nie jest to parametr, który bezpośrednio przekłada się na trwałość, czy wytrzymałość samej folii.


Dodatkowo niektórzy producenci podają dodatkowe parametry i cechy folii, takie jak na przykład wytrzymałość, właściwości antykondensacyjne, czy antymgłowe.